رحمت الله نظری

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان اصفهان