سعدالاه کلانتری

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان کرمانشاه